Продукти, произведени от фермата

Фермата произвежда и продава продукти собствено производство

Селекционни мъжки и женски ярета за разплод

Кози по селекционен контрол

Мъжки разплодници под селекционен контрол

Ярета за месо

Фуражно високопланинско сено

Люцерново сено