За бутикова ферма "БИОСЛАВ ФЕРМ" ЕООД

Нашата история

Биослав ферм ЕООД е бутикова специализирана семейна ферма за производство на селекционни животни за разплод и кози за месо от породата „Боер“. Във фермата хуманно се отглеждат до 400 бр. кози майки и до 750 ярета за разплод и месо. Стопанството на Биослав ферм ЕООД изцяло произвежда собствени фуражни смески, съобразени със спецификата на породата и съответната възрастова група с цел добър прираст. Фермата е създадена и пусната в експлоатация през 2021г, чрез внос на висококачествени разплодни животни от Австрия и Холандия, както и от селекционно подбрани животни от първата в България козеферма за Боер в село Устина, където  част от животните там имат наследственост от елитни разплодници от ЮАР, Англия и Австралия.

Всички животни отглеждани в козефермата на Биослав ферм ЕООД разполагат със собствено селекционно досие, както и подлежат на ежедневен ветеринарен здравен контрол от специалистите работещи в стопанството и прилагащи профилактичната ваксинационна програма, съобразена със световните изискванията за добър здравен статус на козите „Боер“.
Фермата разполага с 1000 декара пасища и ливади, и 300 декара люцернови насаждения от където  се добива висококачествено сено и люцернов фураж, нужни за изхранването на козите „Боер“.Козефермата е разположена в село Сопот, община Угърчин, местност „Горунака“.

Филм за ферма Биослав в предаването „Бразди“ излъчен на 12.03.2022

Изпълнени проекти с европейско финансиране: